| f t | Login

Lahti - FH Hafnarfjardar

Season: 2018/2019 - Round 1
Second match: FH Hafnarfjardar - Lahti 0:0 (19 July 2018)
On aggregate: 0:3
1 (35%)
X (35%)
2 (29%)